Vindflöjlar och tornspiror


Statussymboler och meteorologiska instrument

Vindflöjlar på byggnader har funnits sedan medeltiden. Från 1000-talet och framåt förekommer de allt oftare. Vindflöjlar och tornspiror på byggnader blev allt vanligare från renässansen och anses ha varit viktiga som statussymboler. Men även långt in i senare tid kan de berätta något om byggnadens status. En tornspira berättar en hel del om byggnadens status. Här fanns det en chans att manifestera sitt välstånd eller tidens byggnadsideal.

De vanligaste formerna av dekor har varit drakhuvuden och andra djurfigurer, men även initialer och årtal kan ses på flöjlarna. Det är oftast genombrutna arbetet är utfört i smide. Dekorativa motiv i form av tuppar har som vindflöjlar satts upp på kyrkor som symbol för vaksamhet och det kristna budskapet.

En vindflöjel är fritt rörlig runt en vertikal axel. Således är den också ett av de äldsta meteorologiska instrumenten eftersom den visar vindriktningen.


lördag 12 juni 2010

Ordförandeklubban

Denna vindflöjel var den första jag gjorde och gav bort som present. Vi skulle i samfälligheten uppvakta vår ordförande på hennes 50-årsdag och då kom jag på att en vindflöjel till hennes sommarhus skulle vara passande, och vad passade bra till en ordförande, jo en mötesklubba.Flöjeln är nu 15 år gammal och den har ännu inga spår av att bli grön, uppskattningsvis tar det ytterligare ca 25 år

Roland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar