Vindflöjlar och tornspiror


Statussymboler och meteorologiska instrument

Vindflöjlar på byggnader har funnits sedan medeltiden. Från 1000-talet och framåt förekommer de allt oftare. Vindflöjlar och tornspiror på byggnader blev allt vanligare från renässansen och anses ha varit viktiga som statussymboler. Men även långt in i senare tid kan de berätta något om byggnadens status. En tornspira berättar en hel del om byggnadens status. Här fanns det en chans att manifestera sitt välstånd eller tidens byggnadsideal.

De vanligaste formerna av dekor har varit drakhuvuden och andra djurfigurer, men även initialer och årtal kan ses på flöjlarna. Det är oftast genombrutna arbetet är utfört i smide. Dekorativa motiv i form av tuppar har som vindflöjlar satts upp på kyrkor som symbol för vaksamhet och det kristna budskapet.

En vindflöjel är fritt rörlig runt en vertikal axel. Således är den också ett av de äldsta meteorologiska instrumenten eftersom den visar vindriktningen.


torsdag 9 december 2010

Om vindflöjlar och den vanligaste formen

Med vind menas enligt tillförlitliga källor luft, som befinner sig i stark eller svag rörelse. Det blåser, med andra ord

Om man blöter fingret och håller upp det i luften kan man känna åt vilket håll det blåser. Eller om det regna. Metoden fungerar bra, men uppgiften kan också lösas med maskiner. Sådana kan då kallas vindflöjlar, vindfanor, väderflöjlar eller, i högtidligare sammanhang, anemoskop. Samma tjänst gör en vanlig vimpel eller helt enkelt en flöj, flöjel eller styrfena på ett fartyg.

I vissa delar av världen lär det inte finnas något ord för ”väder” därför att ”vädret” alltid är oföränderligt vackert. Inget alls att tala om således. I de allra flesta vrår på vårt klot är dock vädret varierande och i vårt land till och med klart opålitligt. Våra meteorologer talar ofta om att vädret ska bli ostadigt. För det mesta betyder det att vädret ska bli stabilt dåligt.

Kanske verkar vindflöjlar vara ett otidsenligt redskap att spå väder med. Nutidens meteorologer har ju satelliter och datorer till sin hjälp. Man får ändå anse att vindflöjlar på hus och tak är ett värdefullt inslag i landskapsbilden. Satteliter och datorer i all ära men vindomslaget är just här och just nu.

Här är några flöjlar som är just en fana eller flöjel


Misterhults Gård i Småland


Hornbaek Danmark


Lysekils Kyrka i Bohuslän

Roland