Vindflöjlar och tornspiror


Statussymboler och meteorologiska instrument

Vindflöjlar på byggnader har funnits sedan medeltiden. Från 1000-talet och framåt förekommer de allt oftare. Vindflöjlar och tornspiror på byggnader blev allt vanligare från renässansen och anses ha varit viktiga som statussymboler. Men även långt in i senare tid kan de berätta något om byggnadens status. En tornspira berättar en hel del om byggnadens status. Här fanns det en chans att manifestera sitt välstånd eller tidens byggnadsideal.

De vanligaste formerna av dekor har varit drakhuvuden och andra djurfigurer, men även initialer och årtal kan ses på flöjlarna. Det är oftast genombrutna arbetet är utfört i smide. Dekorativa motiv i form av tuppar har som vindflöjlar satts upp på kyrkor som symbol för vaksamhet och det kristna budskapet.

En vindflöjel är fritt rörlig runt en vertikal axel. Således är den också ett av de äldsta meteorologiska instrumenten eftersom den visar vindriktningen.


onsdag 11 januari 2012

Uppgradering av bloggen

Slide, som jag använt som verktyg för att skapa bildarkiven över de vindflöjlar jag själv gjort och galleriet av fotograferade flöjlar lägger ned denna funktion i mars. Så nu håller jag på att söka efter nytt vertyg, och i vanlig ordning så går det åt en del tid att sätta sig in i funktionerna och att börja om med bild ett. Så under en tid kan det se lite rörigt ut på bloggen.

Roland