Vindflöjlar och tornspiror


Statussymboler och meteorologiska instrument

Vindflöjlar på byggnader har funnits sedan medeltiden. Från 1000-talet och framåt förekommer de allt oftare. Vindflöjlar och tornspiror på byggnader blev allt vanligare från renässansen och anses ha varit viktiga som statussymboler. Men även långt in i senare tid kan de berätta något om byggnadens status. En tornspira berättar en hel del om byggnadens status. Här fanns det en chans att manifestera sitt välstånd eller tidens byggnadsideal.

De vanligaste formerna av dekor har varit drakhuvuden och andra djurfigurer, men även initialer och årtal kan ses på flöjlarna. Det är oftast genombrutna arbetet är utfört i smide. Dekorativa motiv i form av tuppar har som vindflöjlar satts upp på kyrkor som symbol för vaksamhet och det kristna budskapet.

En vindflöjel är fritt rörlig runt en vertikal axel. Således är den också ett av de äldsta meteorologiska instrumenten eftersom den visar vindriktningen.


tisdag 14 september 2010

Sandstugan

I veckan levererade jag en flöjel till en arbetskamrat. Den ska sitta på ett gammalt torp i trakten av Katrineholm.

Motivet på flöjeln skulle på något sätt utgå från en siluett av en tornseglare och namnet på torpet som är Sandstugan. Det är nämligen så att tornseglare häckar i taket på torpet. För några år sedan byggdes torpet ut med en modern tillbyggnad och den sommaren som taket lades om fanns det tillfälliga holkar för tornseglarna att häcka i.

När jag fick en bild på torpet och kunde se den vackra gaveln med de spröjsade fönstren kändes det helt rätt med en vacker vindflöjel.Vi diskuterade utformningen och efter några skisser som förlaga gjorde jag denna flöjel.Roland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar