Vindflöjlar och tornspiror


Statussymboler och meteorologiska instrument

Vindflöjlar på byggnader har funnits sedan medeltiden. Från 1000-talet och framåt förekommer de allt oftare. Vindflöjlar och tornspiror på byggnader blev allt vanligare från renässansen och anses ha varit viktiga som statussymboler. Men även långt in i senare tid kan de berätta något om byggnadens status. En tornspira berättar en hel del om byggnadens status. Här fanns det en chans att manifestera sitt välstånd eller tidens byggnadsideal.

De vanligaste formerna av dekor har varit drakhuvuden och andra djurfigurer, men även initialer och årtal kan ses på flöjlarna. Det är oftast genombrutna arbetet är utfört i smide. Dekorativa motiv i form av tuppar har som vindflöjlar satts upp på kyrkor som symbol för vaksamhet och det kristna budskapet.

En vindflöjel är fritt rörlig runt en vertikal axel. Således är den också ett av de äldsta meteorologiska instrumenten eftersom den visar vindriktningen.


söndag 15 augusti 2010

Flöjlar med personliga motiv

En flöjel kan visa något om de som bor i huset den sitter på. I gamla tider kunde det vara ett tecken på välstånd. Många flöjlar är av typen fana, eller vimpel med årtal, som anger byggnadsår, eller när byggnaden renoverades, vilket är vanligt på kyrkor och klockstaplar.

En del av de flöjlar jag gjort har anspelat på yrken eller intresse. Till två av mina grannar i Trosa gjorde jag dessa som present när de fyllde 50 år. Sture, som var biodlare, fick denna flöjel uppsatt på sitt garage under tiden som han var borta i samband med födelsedagen. Som förlaga till biet utgick jag från en Expressen– geting.Några år senare fyllde Knutte, min dåvarande granne på andra sidan, också 50 år. Knutte har varit orienterare och verksam inom Svenska Orienteringsförbundet och inom SILVA. Med lite handpåläggning gick det att använda företagslogotypen, ofta får man göra någon liten ändring för att det ska fungera som en siluett och att ingen bit i mönstret ska falla ut.Lite kul var det också att varken Knutte eller övriga i familjen upptäckte flöjeln på garaget när de kom hem efter att ha varit borta under födelsedagen. Det var först efter att en annan granne någon vecka senare kommenterade flöjeln och gratulerade till födelsedagen och presenten.

Roland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar